CEZA HUKUKU

Ceza hukuku, toplu yaşamanın getirdiği sosyal düzene karşı hangi davranışların cezalandırılmasının hangi davranışlara yaptırım uygulanması gerektiğini belirler. Ceza hukuku, toplumu oluşturan insanların haklarını belirleyerek, toplum barışının korunmasına hizmet eder. Ceza hukukunun temel felsefesi hukuksuz toplum, toplumsuz hukuk olmaz ilkesidir.


Ceza avukatı, hem kişi özgürlüğü açısından hem mağdur hakları açısından toplumun en hassas sorunlarıyla uğraşır. Esasen her avukatın yaptığı gibi ceza avukatı da savunma işlevini yerine getirmeye çalışır. Toplumda ceza avukatının suçluları savunduğu şeklinde genel bir yanılsama vardır. Hâlbuki avukat, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun kendisine verdiği yetkiye dayanarak savunmanın sadece hukuki yönüyle ilgilidir. Avukat, şüpheli veya sanıkla özdeşleştiği yönünde kanaatlerin oluşmasına neden olacak davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.


İyi bir ceza avukatı en büyük kötülüğün, sanık olarak yargılanan müvekkiline gerçekliği mümkün olmayan sözler ve umut ifadeleri kullanarak müvekkilini hayal kırıklığına uğratmayı müvekkiline yapacak en büyük kötülük olduğunu net bir şekilde bilir. Günümüzde doğruları ve olacakları net bir şekilde söyleyen iyi bir ceza avukatı ile çalışılması gerekirken umutlarını ve ümitlerini suiistimal eden şu aşama da çıkarırız, derhal tahliye ettiririz şeklinde gerekçesiz ve gerçeklikten yoksun ifadeler ile kişileri hayal kırıklığına uğratan kişi sayısı çok fazladır.


Karadağ Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; Ceza Hukuku Mevzuatı kapsamında; soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her türlü hukuki hizmeti vermektedir. Bu hizmetler vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir.


Karadağ Hukuk, Danışmanlık Ve Arabuluculuk Bürosu olarak uzman ekibimiz ile Ceza Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;


-Ceza Soruşturulmasının Başlatılması İçin Şikâyet ve Suç Duyurusu İşlemleri,


-Ceza Soruşturmasında Kolluk ve Savcılık Süreçlerinde Şikâyetçi veya Şüphelilerin Temsili,


-Şikâyetçi ve Müdahil Vekili Olarak Ceza Davalarının Takibi,


-Şüpheli ve Sanık Müdafi Olarak Ceza Davalarında Savunma ve Hukuki Yardım,


-Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Başvuruların Yapılması.

Hızlı iletişim
  • 0338 212 10 12
  • info@karadaghb.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim

WhatsApp
Hemen Ara