GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk’un bir parçasını teşkil eden eşya hukuku bölümleri içerisinde önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Gayrimenkul ise değerini ve niteliğini yitirmeksizin bir yerden başka bir yere taşınamayan mallardır. Gayrimenkulleri tarla, arsa, ev, apartman gibi taşınmazlar oluşturur. Bu nedenle toplumun hemen her kesimini yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Taşınmaz mallara ilişkin davaların çok sık yaşanıyor olması ve dava süreçlerinde farklı kanun branşlarına da atıf yapılması gayrimenkul hukukunu oldukça önemli kılmaktadır. Gayrimenkul Hukuku’nda karşımıza sıklıkla çıkabilecek dava türleri ise; İzale-i Şuyu Davaları (Ortaklığın Giderilmesi Davaları),Tapu İptali ve Tescil Davaları, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklı Davalar, Kamulaştırma Davaları, Müdahalenin Men’i Davaları, Ecrimisil Davaları, Kat Mülkiyeti Kanunu Kaynaklı Davalar ve İmar Planına İlişkin İptal Davaları şeklinde açıklanabilir.


Karadağ Hukuk, Danışmanlık Ve Arabuluculuk Bürosu;  Gayrimenkul Hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, taraflar arasında çözülemeyip yargıya taşınması durumunda hukuki destek ve danışmanlık sağlamaktadır. 


Karadağ Hukuk, Danışmanlık Ve Arabuluculuk Bürosu; tarafından Gayrimenkul Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:


-Taşınmaz malların alım ve satımı konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,


-Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetilmesi,


-Kira sözleşmelerinin feshedilmesi için gerekli işlemleri yapılması, 


-Tapu iptal davası ve tescil davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,


-Müdahalenin men’i ve el atmanın önlenmesi davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,


-Ön alım davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,


-Muris muvazzası – mirasçıdan mal kaçırma davalarında taraflarının temsil edilmesi


-Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,


-İpotek, intifa, irtifak, gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi ile diğer işlemlerinin ifası için hukuki destek ve gayrimenkul hukuk danışmanlığı verilmesi.

Hızlı iletişim
  • 0338 212 10 12
  • info@karadaghb.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim

WhatsApp
Hemen Ara