İDARE HUKUKU

İdare Hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve bireylerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla idarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmekte olup, söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gerekmektedir.


İdare Hukukunda başvuru şekilleri ve süreler son derece hassas usuli kurallara bağlanmıştır. İdarenin yaptırım gücü, ağır sonuçlara ve telafisi güç zararlara neden olabilmektedir. Bireylerin İdare karşısında hukuk ilkeler çerçevesinde korunması zorunludur.


Karadağ Hukuk, Danışmanlık Ve Arabuluculuk Bürosu, uzman kadrosuyla idari işlem, idari eylem ve idari sözleşmelerden kaynaklanan bireylerin menfaatlerini İdareye karşı hukuki ilkeler çerçevesinde korumaktadır.
 

Hızlı iletişim
  • 0338 212 10 12
  • info@karadaghb.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim

WhatsApp
Hemen Ara