İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş Hukuku; işçi ve işveren arasındaki hizmet ilişkisini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bir iş ilişkisinin İş Hukuku kapsamında yer alabilmesi için, iş gören kişinin bu işi başkasına bağımlı olarak ve ücret karşılığında yapıyor olması gerekir. 4857 Sayılı İş Kanunu, bu kapsamda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları ayrıntılı olarak düzenlemektedir. İş Kanunu kapsamına giren ve iş hukuku davalarına konu olabilecek tüm uyuşmazlıklar, iş mahkemelerinde görülür.


Karadağ Hukuk, Danışmanlık Ve Arabuluculuk Bürosu tarafından İş Hukuku kapsamında sağlanan bazı hizmetler;


-İşçi ve işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların ele alınması ve çözüm yollarının oluşturulması,


-Kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve resmi tatillerde çalışma ücreti, yıllık izin ücreti haklarına ilişkin olarak arabuluculuk sürecinin takibi, açılacak davaların hazırlanması ve dava sürecinin takibi,


-İşe İade davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi, 


-Hizmet tespit davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi, 


-İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında, tarafların kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibinin yapılması,


-İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinde hukuki destek sağlanması. 


-Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerinin sürdürülmesi ve danışmanlık verilmesi.
 

Hızlı iletişim
  • 0338 212 10 12
  • info@karadaghb.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim

WhatsApp
Hemen Ara