KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNDEN KAYNAKLI DAVALAR

Eski dilde “istimlak” kavramı ile ifade edilen Kamulaştırma, Anayasa’nın 46. Maddesinde şöyle ifade edilmiştir: “Devlet ve kamu tüzel kişilerinin; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usüllere göre sahibinin rızasına bakmaksızın el konulmasıdır.” Anayasadaki temel insan haklarından biri olan mülkiyet hakkına ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlandırma getirilebilmektedir. Kamulaştırma işleminin gerçekleştirilebilmesi için gereken bazı şartlar şöyledir: 


Kamulaştırma sadece “yetkili idare” tarafından yapılır.


Kamulaştırmayı zorunlu kılan bir “kamu yararı” bulunmalıdır. Kamulaştırmanın konusu “özel mülkiyete konu olan taşınmaz” bir maldır.


Kamulaştırılan taşınmazın bedeli “peşin” ödenir. Kamulaştırmanın nasıl yapılacağı yasadaki esaslara göre belirlenir. Karadağ Hukuk, Danışmanlık Ve Arabuluculuk Bürosu; Kamulaştırma Hukuku'nun her alanında müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir. 


Karadağ Hukuk, Danışmanlık Ve Arabuluculuk Bürosu tarafından bu kapsamda verilen hizmetlerden bazıları: 


-Belediye kararlarına, KİK kararına, SPK kararına, EPDK kararına, Rekabet Kurulu kararına itiraz edilmesi ve bu hususlara ilişkin gerek iptal davaları gerekse tam yargı davalarında müvekkillerin temsil edilmesi,


-Kamu ihale şartnameleri ve idari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi ile kamu ihalelerine katılım konuları olmak üzere devlet veya idari kurumların işlemlerinin iptali,


-Kamu yararı kararlarının tesisi, kamu yararı kararı doğrultusunda proje geliştirilmesi aşamasında gerek kamu idarelerine gerekse de özel hukuk tüzel kişilerine ve şahıslara kamulaştırma süreçlerinin

tamamında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi.
 

Hızlı iletişim
  • 0338 212 10 12
  • info@karadaghb.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim

WhatsApp
Hemen Ara