SAĞLIK VE TIP HUKUKU

Sağlık hukuku, kişilerin sağlık bakım hizmetlerinden yararlanma haklarını, sağlık bakım hizmetlerinin düzenlenmesini, önleyici sağlık hizmetlerini, toplum ve aile sağlığının korunmasını, sağlık hizmeti verenlerle sağlık hizmeti alanlar arasındaki ilişkileri, hak, yükümlülük ve sorumlulukları düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır. Geniş bir alana sahip olan sağlık hukuku, içerisinde; kamu sağlığı hukuku, sağlık idaresi hukuku, tıp hukuku alt dallarını barındırmaktadır.


Tıp hukuku ise bu üst başlık altında;  tıbbi müdahale kapsamında meydana gelen zararların gerek cezai gerekse de tazminat anlamında adli süreci ilgilendiren meselelerin ele alındığı bir hukuk kavramıdır. Tıp hukukunun en önemli uğraş alanı hekimin tıbbi müdahalesinin hukuka uygunluk şartları, aydınlatılmış onam kavramı, tıbbi uygulama hatası yani tıbbi malpraktis ve komplikasyon ayrımı gibi konulardır. Tıp hukukunda malpraktis nedeniyle tazminat davası açarken veya hekimin gerçekleştirdiği fiilin suç oluşturması sebebiyle zarar gören kişi hukuki yollara başvurmak istiyorsa günümüz hukuk gelişmeleri göz önüne alındığında profesyonel bir avukat desteği olmadan bunu yapması düşünülemez. Aynı zamanda hatalı tıbbi müdahale yaptığı ve zarara sebebiyet verdiği düşünülen hekimin kendisini bu iddialara karşı savunurken profesyonel avukat desteği alması kendisine ciddi fayda sağlar. 


Karadağ Hukuk, Danışmanlık Ve Arabuluculuk Bürosu olarak sağlık hukuku ve tıp hukuku ilgilendiren davalarda hangi mahkemede ne zaman açılması gerektiği, şartları, dava zamanaşımı süresi ve diğer tüm durumlar bu dava neticesinde lehinize sonuç alınabilmesi için profesyonel olarak yanınızdayız.  Söz konusu dava şartların çok teknik olması hem davacının doğru şekilde davayı açıp takip etmesini ve neticesinde istediği sonucu almasını, hem de davalının kendisine yöneltilen davada kendisini doğru şekilde savunması, avukat yardımına başvurmasını gerektirmektedir.


Karadağ Hukuk, Danışmanlık Ve Arabuluculuk Bürosu olarak uzman ekibimiz ile Sağlık Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:


-Malpraktis davalarında hekimin tazminat sorumluluğu,


-Malpraktis davalarında hekimin cezai sorumluluğu,


-Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları ve hastaları ile girdikleri sözleşmesel ilişkilerin düzenlenmesi, 


-Hasta ve hekim hakları, hasta-doktor-sağlık kurumu ilişkileri çerçevesinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi,


-Hastaneler ve diğer özel sağlık kurumlarının sorumlulukları


-Sigorta uyuşmazlıklarının giderilmesi ve benzer diğer konularda danışmanlık ve temsil hizmetleri
 

Hızlı iletişim
  • 0338 212 10 12
  • info@karadaghb.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim

WhatsApp
Hemen Ara