TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukuku kavramı çok geniş bir alanı ifade etmekte olup ülkemizde hüküm altına alındığı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer bazı kanunlar ve yönetmelikler kapsamında korunmaktadır. Bir davanın ticari dava niteliğinde olabilmesi için öncelikle ticaret kanununda belirtilen ticari iş karinesi kapsamında bulunması gerekmektedir. Ticari iş, kanundaki tanımına göre bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller olarak tanımlanmıştır. Ticari iş niteliğindeki davalar ise TTK madde 5 gereği Asliye Ticaret Mahkemelerinde görülmektedir. Ticari işlerde öncelikle TTK ve diğer kanunlarda belirtilen emredici hükümler uygulanmak zorundadır. Emredici hükümlere aykırı olmamak kaydıyla sözleşme özgürlüğü çerçevesinde de taraflar kendi aralarında şartları belirleyebilmektedir.


Asliye Ticaret Mahkemelerinin yanı sıra ticaretle iştigal eden birçok kişi ticari hayattaki faaliyetleri sebebiyle gümrük veya vergiye ilişkin süreçlerden kaynaklanan cezai ve hukuki yaptırımlara maruz kalabilmekte; bu anlamda İdare veya Vergi Mahkemelerinde de bu işlemlere ilişkin davaların yürütülmesi gerekmektedir.


Karadağ Hukuk, Danışmanlık Ve Arabuluculuk Bürosu olarak Ticaret hukuku kapsamında hizmetlerimiz; şirketlerin birleşmesi, ayrılması, kuruluşu, iflası, bağışlanması gibi birçok konunun hukuki boyutudur. Her şirketin bir hukuki avukatı olması önemlidir. Şirketin ilerlemesi için atılacak her adımın hukuki boyutunun incelenmesi ve sorunların öngörülebilmesi için ticaret hukuku avukatı devreye girer. Şirket çalışanları ile herhangi bir sorun olduğunda avukat aracılığıyla sorunlar çözülebilir.


Yalnızca bir sorun olduğu zaman değil danışmanlık gereken durumlarda da şirketi düşünerek hareket etmekteyiz. Olası problemler çözüme kavuşur ve şirketin daha sağlıklı adımlarla ilerlemesi sağlanır. 


Karadağ Hukuk, Danışmanlık Ve Arabuluculuk Bürosu olarak uzman ekibimiz ile Ticaret Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;


-Sözleşme Hazırlamak, değerlendirmek veya var olanları fesih etmek,


-İhtarname göndermek, İhtarnamelere cevap vermek,


-Arabuluculuk dosyalarında şirketi temsil etmek,


-Ticari Alacaklar için icra takibi başlatmak,


-Şirket Konusuna göre danışmanlık hizmeti vermek,

-Ticari uyuşmazlık ve davalarda şirketi temsil etmek,


-Şirketi hukuki riskler konusunda uyarmak ve tedbirler almak,


-Şirket defter ve kayıtlarının usulüne uygun tutulması konusunda danışmanlık hizmet vermek,


-Genel olarak riskli süreçlerin yönetilmesinde sürece doğrudan katılmak.

Hızlı iletişim
  • 0338 212 10 12
  • info@karadaghb.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim

WhatsApp
Hemen Ara