Dava Açılırken Masraflar Nelerdir?


Dava açılırken oluşacak masraflar dava türüne göre değişkendir. Bir suç hakkında ihbarda bulunmak istiyorsanız dava harcı ödemeyecekseniz ancak hukuk mahkemelerinde durum farklıdır. 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu m.323’te yargılama gideri türleri belirlenmiştir. Bu masrafları davayı açacak olan müvekkil karşılar. Buna göre;

Yargılama giderlerinin kapsamı

MADDE 323- (1) Yargılama giderleri şunlardır:

a) Celse, karar ve ilam harçları.

b) Dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri.

c) Dosya ve sair evrak giderleri.

ç) Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler.

d) Keşif giderleri.

e) Tanık ile bilirkişiye ödenen ücret ve giderler.

f) Resmî dairelerden alınan belgeler için ödenen harç, vergi, ücret ve sair giderler.

g) Vekil ile takip edilmeyen davalarda tarafların hazır bulundukları günlere ait gündelik, seyahat ve konaklama giderlerine karşılık hâkimin takdir edeceği miktar; vekili bulunduğu hâlde mahkemece bizzat dinlenmek, isticvap olunmakveya yemin etmek üzere çağrılan taraf için takdir edilecek gündelik, yol ve konaklama giderleri.

ğ) Vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücreti.

h) Yargılama sırasında yapılan diğer giderler.

Tümünü Görüntüle
WhatsApp
Hemen Ara