Merak Edilenler

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular
 • Dava Açılırken Masraflar Nelerdir?

  Dava açılırken oluşacak masraflar dava türüne göre değişkendir. Bir suç hakkında ihbarda bulunmak istiyorsanız dava harcı ödemeyecekseniz ancak hukuk mahkemelerinde durum farklıdır. 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu m.323’te yargılama gideri türleri belirlenmiştir. Bu masrafları davayı açacak olan müvekkil karşılar. Buna göre; Yargılama giderlerinin kapsamı MADDE 323- (1) Yargılama giderleri şunlardır: a) Celse, karar ve ilam harçları. b) Dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri. c) Dosya ..Devamı

 • Şikayet ve Dilekçe Hakkı Nedir?

  Şikâyet ve dilekçe hakkı, yurttaşların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkı demektir. Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması gerekir. 3071 sayılı "Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun” un 7. Maddesine göre yurttaşların, kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusu ..Devamı

 • Arabuluculuk Nedir?

  Arabuluculuk, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır. Şu kadar ki, aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir. Günümüzde bazı uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk müessesesi getirilmiştir. İş Hukuku, Tüketici Hukuku ve Ticaret Hukuku'nu ilgilendiren bazı uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk söz konusudur. Yeni gelen dü ..Devamı

 • Niçin Bir Avukata İhtiyaç Vardır?

  Türkiye’de davaların bir avukat aracılığıyla takibi zorunlu değildir. Avukatlık Yasasının 35/3 maddesine göre, dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak yargılamaların karışıklığı, teknik bilgi gerektirmesi, hukuki mevzuata hakim olmanın bir hayli zor olması, usule ve esasa ilişkin savunma ve taleplerin açık ve anlaşılabilir olması gerektiğinden avukat ile davaların takip edilmesi müvekkillerin ileride onarılmaz zararlara uğram ..Devamı

 • Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

  Avukat tutmak hukuk sistemimizde kural olarak zorunlu değildir. Belli kanunlarda zorunlu tutulan durumlar istisna oluşturmaktadır. Örneğin, 9105 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.150’de bu istisnalardan biri bulunur; “(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir. (3) Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır.” ..Devamı

 • Davalar Uzun Sürer mi?

  Ülkemizde davaların süreleri, mahkemenin iş yoğunluğu, uyuşmazlığın türü, yargılama sujelerinin yargılamaya katkıları, delillerin toplanma süreci, taraf sayıları gibi birçok unsura göre değişkenlik gösterebilmektedir. Güncel düzenlemelere göre Adalet Bakanlığı'nın davaların açılması ile Yargıda hedef süre uygulaması söz konusudur.  ..Devamı

 • Vekaletname Nasıl Verilir?

  Bir avukata vekaletname verecekler, nüfus cüzdanıyla ya da pasaportuyla bizzat bir notere giderek, aşağıda ayrıntısı verilen bilgiler doğrultusunda, vekalet konusu olacak işinin niteliğine uygun vekaletname düzenlettirebilirler. Yurt dışında bulunanlar konsolosluklarda vekaletname düzenlettirebilirler. ..Devamı

WhatsApp
Hemen Ara